ชื่อ - นามสกุล :นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์
ตำแหน่ง :ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก :บริหารงาน
ที่อยู่ :
Telephone :0819770730
Email :
กลุ่ม / แผนก : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา