ชื่อ - นามสกุล :นายประเสริฐ วงศ์นาค
ตำแหน่ง :นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0859280097
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หน้าที่ในกลุ่ม :