ชื่อ - นามสกุล :นายสมชาย ยางเดี่ยว
ตำแหน่ง :พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0898642678
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หน้าที่ในกลุ่ม :