ชื่อ - นามสกุล :นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ
ตำแหน่ง :สัตวแพทย์ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0862659795
Email :
กลุ่ม / แผนก : ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม
หน้าที่ในกลุ่ม :