ชื่อ - นามสกุล :นายพิทักษ์ เผ่าผา
ตำแหน่ง :นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0899462387
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
หน้าที่ในกลุ่ม :