ชื่อ - นามสกุล :นายพรภิรมย์ ปทุมวัน
ตำแหน่ง :พนักงานการเกษตร ระดับ ส2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0837368399
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :