“ปศุสัตว์ยโสธรร่วมต้อนรับมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

63088

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) และร่วมงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดยโสธร ณ วัดสิริมงคล (วัดป่าบ้านคำครตา) หมู่ที่ 3 บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 28 มีนาคม 2562)