“จังหวัดยโสธร จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า”

S 58540160

15 ก.ค.64 เวลา 09.30 น.นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจาก ประเทศไทย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร อ.เมืองยโสธร โดยมีนายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร กล่าวต้อนรับ และน.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน มีนายอำเภอเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธี จากนั้นท่านผู้ว่าฯได้เยี่ยมชมกิจกรรมในงาน ซึ่งประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว ผ่าตัดทำหมัน รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น จัดนิทรรศการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ กระติกเก็บรักษาความเย็นได้ยาวนาน อุปกรณ์ยิงยาสลบสัตว์ เหรียญห้อยคอบันทึกประวัติสัตว์ในQR code และการใช้สีปลอกคอลดความเสี่ยงการถูกสุนัขกัด รวมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสร้างจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ไม่นำสัตว์ไปปล่อยทิ้งเป็นสัตว์จรจัด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า ผลการปฏิบัติงาน มีประชาชนมารับบริการ 22 ราย นำสุนัข แมว มาฉีดวัคซีน และผ่าตัดทำหมัน รวม 65 ตัว


“ปศุสัตว์ยโสธร Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มแรก ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ”

S 58261553

5 ก.ค.64 เวลา 14.00 น.น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ นายสถาพร จุลสัตย์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร และอาสาปศุสัตว์ ลงพื้นที่ รณรงค์ Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนหนองเป็ด บ้านหนองเป็ด ม.4 ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร ซึ่งมีนายณรงค์ศักดิ์ โสนาคำ เป็นประธานกลุ่ม สมาชิก 34 ราย เลี้ยงโคขุนลูกผสมพันธุ์บรามันห์ ส่งขายตลาด สร้างรายได้ประมาณ 13,000 บาท/ราย/รอบการเลี้ยง โดยโค กระบือ ของสมาชิกมีสุขภาพสมบูรณ์ดี ไม่พบโรคลัมปี สกิน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ รวม 48 ตัว แยกเป็น โค 35 ตัว กระบือ 13 ตัว และมีแผนในการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์ สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน มีหลักเกณฑ์ 2 แนวทาง ได้แก่ การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค และการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมโรค รอบพื้นที่เกิดโรคในวงรัศมี 50 กิโลเมตรจากพื้นที่ที่มีโรค โดยต้องได้รับความยินยอมในการฉีดวัคซีนจากเกษตรกร และเกษตรกรต้องตรวจสุขภาพสัตว์ทุกวันภายหลังฉีดวัคซีน หากพบอาการไม่พึงประสงค์ เช่น มีไข้ มีตุ่มนูนที่ผิวหนัง ต่อมน้ำเหลืองบวม น้ำมูกน้ำตาไหล ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้การรักษาทันที รวมทั้งมีมาตรการป้องกันแมลงเป็นระยะเวลา 30 วัน งดเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่ 30 วัน และงดนำสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์ 21 วัน ฟาร์มที่กำลังเกิดโรคจะไม่ฉีดวัคซีน เนื่องจากหากสัตว์ติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการ เมื่อฉีดวัคซีนจะทำให้สัตว์แสดงอาการป่วยได้ ดังนั้น ก่อนฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่จะตรวจสุขภาพสัตว์ทุกตัว จะฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีไข้ เท่านั้น และไม่มีสัตว์ป่วยอยู่ในฝูง สัตว์ทุกช่วงอายุสามารถฉีดวัคซีนได้ ภูมิคุ้มกันโรคจะขึ้นจนป้องกันโรคได้ ภายหลังฉีดวัคซีน 3 สัปดาห์ ทั้งนี้ สัตว์ที่หายป่วยแล้วและสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง อาจไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน เนื่องจากร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ป้องกันโรคได้นาน 5 เดือน ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคเริ่มดีขึ้น พบสัตว์ป่วยใหม่ลดลง และเกษตรกรมีความเข้าใจในการดูแลสัตว์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือเกษตรกรยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ 5 ก ในการป้องกันโรค ได้แก่ การกางมุ้งเพื่อป้องกันแมลง การกำจัดแมลงหรือไล่แมลงด้วยสารเคมีหรือน้ำส้มควันไม้ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง การกักสัตว์ไว้ในคอกงดเคลื่อนย้ายสัตว์ในระยะนี้ และการมีระบบการป้องกันโรคที่ดีโดยเข้มงวดการฆ่าเชื้อโรคคนและยานพาหนะเข้า ออกฟาร์ม หากพบสัตว์ป่วยให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป


“ปศุสัตว์ยโสธร ร่วมกับ อบต.หัวเมือง ตั้งคลังยาสัตว์ สนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่”

S 57426179

15 มิ.ย.64 เวลา 09.30 น.น.สพ. ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายนิกร ศิริศักดิ์สกุล นายก อบต.หัวเมือง และนายปรีชา ชำกรม ปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุน ตำบลหัวเมือง บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย เพื่อจัดตั้งคลังยาสัตว์ สำหรับใช้ดูแลสุขภาพสัตว์ของกลุ่ม สนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อแบบแปลงใหญ่ ซึ่งมีสมาชิก 67 ราย เลี้ยงโคเนื้อรวม 484 ตัว โดยกลุ่มเกษตรกรจะเลี้ยงโคต้นน้ำสายพันธ์ุโควากิว ส่งขายลูกโคหย่านมที่อายุ 5 เดือน ราคาตัวละประมาณ 30,000 บาท เพื่อการนำไปขุนต่อเป็นเนื้อเกรดพรีเมี่ยม เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรคลัมปี สกิน มอบแร่ธาตุก้อนเพื่อบำรุงสุขภาพสัตว์ และพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณคอกสัตว์ สำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบแปลงใหญ่ มีกิจกรรมรวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการตลาด เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความมั่นคง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไป

“ปศุสัตว์ยโสธร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “Kick off โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
พร้อมส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีก”
S 57712801
21 มิ.ย.64 เวลา 09.30 น.น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ น.สพ.พิทักษ์ เผ่าผา รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายสถาพร จุลสัตย์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรม “kick off แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรกร นางพรรณี สืบศรี บ้านเลขที่ 231 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าฯยโสธร เป็นประธานเปิด มีนายคมสันต์ จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมงาน เพื่อส่งมอบสระเก็บกักน้ำขนาด 1 ไร่ ในพื้นที่โครงการของเกษตรกร 5 ไร่ สำหรับด้านปศุสัตว์ได้มอบพันธุ์ไก่พื้นเมือง พันธุ์เป็ดเนื้อ เวชภัณฑ์ แร่ธาตุ และท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้แก่เกษตรกร


“ปศุสัตว์ยโสธร บูรณาการกับเทศบาลตำบลสำราญ สนับสนุนเวชภัณฑ์

และสร้างเครือข่ายอาสาป้องกันโรคสัตว์ประจำหมู่บ้าน”

S 57237581

9 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น.น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อำเภอเมืองยโสธร บูรณาการร่วมกับนายสมยศ ศรีวิเศษ รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ และนายสุดใจ เหลาคำ กำนันตำบลสำราญ ลงพื้นที่ ศาลากลางบ้าน บ้านสว่าง ม.7 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร เสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพสัตว์ แก่เกษตรกร 30 ราย และการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายอาสาสมัคร ประจำหมู่บ้าน เพื่อการเฝ้าระวังโรค และสื่อสารประชาสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร ซึ่งเทศบาลตำบลสำราญ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ประมาณ 30,000 บาท ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ได้แก่ ยาทาแผลภายนอก ยาลดการอักเสบ เพื่อใช้ดูแลสุขภาพสัตว์ของหมู่บ้าน โดยเฉพาะการป้องกันโรคลัมปี สกิน จากนั้น เจ้าหน้าที่ไปตรวจเยี่ยมเกษตรกร และพ่นหมอกควันกำจัดแมลง ยุง ตามคอกสัตว์ในหมู่บ้าน ให้คำแนะนำการป้องกันแมลงพาหะนำโรค เช่น การกางมุ้ง การติดหลอดไฟไล่แมลง หมั่นเก็บมูลสัตว์ ไม่ให้คอกชื้นแฉะ และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง และสร้างความมั่นใจ ว่า โรคลัมปี สกิน รักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดคน หากพบสัตว์ป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป