“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)”

217223

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว และเจ้าหน้าที่กลุ่มสุขภาพร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดยโสธร ณ วัดบ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ในพิธี มีกิจกรรมบริการประชาชน อาทิ การให้บริการทางการแพทย์ การให้บริการภาครัฐ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำโดยส่วนราชการ กิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูก กิจกรรมปลูกต้นไม้/บำรุงรักษาต้นไม้ และอื่นๆ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์ยโสธร ได้ออกให้บริการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมบริการผ่าตัดทำหมันแมว-สุนัข ฟรี และจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมว อย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า มีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขกัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยให้บริการแจกเวชภัณฑ์ ยาผงละลายน้ำสำหรับสัตว์ 78 ราย ให้คำปรึกษา คำแนะนำ การเลี้ยงการดูแลสัตว์เลี้ยง ให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านโรคและการป้องกันโรคระบาด จำนวน 15 ฟาร์ม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ทั้งสิ้นจำนวน 62 ตัว ทำหมันสุนัข 15 ตัว ทำหมันแมว 13 ตัว จำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์ด้านสินค้าปศุสัตว์

 

217180.jpg 217181.jpg 217218.jpg

217219.jpg 217222.jpg 217223.jpg

217224.jpg

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 26 พฤศจิกายน 2563)