“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

1

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน มีคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูป เป็นจำนวนมาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทย ประเทศชาติ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ " เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" สร้างความผาสุกให้กับประเทศและอาณาประชาราษฎร์ โดยถ้วนหน้า

 

1.jpg 128796640_248679210108813_881601212964550792_o.jpg 129057747_248679350108799_3268555823729111025_o.jpg

129094678_248679383442129_7541045658819494894_o.jpg 129136288_248679313442136_3450753132355072826_o.jpg 129374008_248679263442141_6821355613843266405_o.jpg

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 5 ธันวาคม 2563)