“ปศุสัตว์ยโสธรร่วมกิจกรรม 1 เมษายน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน”

IMG 1807

วันที่ 1 เมษายน 2562 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ร่วมกิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ ”ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสา ร่วมพาเที่ยวไทย” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการต่างๆและ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณ วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 1 เมษายน 2562)