พิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

208036

วันที่ 6 เมษายน 2562 จังหวัดยโสธร ประกอบพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "ท่าคำทอง" ไปยังพระอุโบสถวัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 6 เมษายน 2562)