“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอเมืองยโสธร”

5
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับนายวีระวัฒน์ แก้วก่อง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์พิทักษ์ เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ประเสริฐ วงศ์นาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายพงศ์นริศ สิทธิบุรี รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และอาสาปศุสัตว์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเจ้าของสัตว์ที่ประสบอุทกภัย ณ บ้านปากเป่ง หมู่ 3 และบ้านคุยสำโรง หมู่ 2 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร เกษตรกร 35 ราย โค 233 ตัว กระบือ 35 ตัว พร้อมทั้งฉีดยาบำรุงและถ่ายพยาธิให้โค 60 ตัว สนับสนุนหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 600 กก. แจกถุงยังชีพเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ 35 ชุด นอกจากนี้ ยังได้แจกจ่ายไข่ไก่และเนื้อสุกรสดพร้อมปรุงอาหารจำนวน 35 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเจ้าของสัตว์

 


(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 11 ตุลาคม 2565)