ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) วันที่ 26 ตุลาคม 2563