43154

         วันนี้วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณวัดศรีธรรมาราม อ.เมือง ยโสธร เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ปฏิบัติงานให้บริการทำหมันสุนัขแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้คำแนะนำและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขแมว เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ผลการปฏิบัติงานทำหมันสุนัขเพศผู้ 8 ตัว สุนัขเพศเมีย 26 ตัว , แมวเพศผู้ 7 ตัว แมวเพศเมีย 26 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข-แมว 137 ตัว

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  (ภาพ - ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 28 ก.พ. 61)