S 143327284

         วันนี้ วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปศุสัตว์ฯ ได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามให้กับกรมปศุสัตว์ฯ อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปศุสัตว์ จังหวัดยโสธร อีกด้วย

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  (ภาพ - ข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป 31 ก.ค. 61)