S 147202081 Copy

                                           “ร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
          วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีกิจกรรมดังนี้
- เวลา ๐๖.๓๐ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๗ รูป ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์หน้าหอประชุมวิถีอีสาน
- เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิถีอีสาน
- เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  (ภาพ - ข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 ส.ค 61)