S 165994507

จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าได้เข้าร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 25 ตุลาคม 2561)