S 165404697

หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ออกปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี และมีนายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดได้นำหน่วยบริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แจกเวชภัณฑ์ และแร่ธาตุสำหรับสัตว์ ร่วมให้บริการแก่เกษตรกรที่บ้าน หนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ผลการปฏิบัติงาน ผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 8 ตัว แมว จำนวน 2 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 20 ตัว แจกเวชภัณฑ์ และแร่ธาตุ เกษตรกรจำนวน 43 ราย    

 

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 19 ตุลาคม 2561)