74236

                   วันที่15 พฤศจิกายน 2561  นายวิสุทธิ์  สารพัฒน์  ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรและกลุ่มสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว) บริการทำหมัน สุนัข-แมว ฉีดวัคซีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดบ้านหนองบอน ม.1 ต. กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

 

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 16 พฤจิกายน 2561)