578460

Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

       วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางจุฑามาศ สมไชย ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมงาน “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 7 ธันวาคม 2561)