“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

40497

17 มกราคม 2562 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธี

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 17 มกราคม 2562)