ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์”

80092

 

      17 มกราคม 2562 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูลร่วมกับด่านกักกันสัตว์ยโสธรออกปฏิบัติงานตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับรองโครงการปศุสัตว์OKพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 17 มกราคม 2562)