“ปศุสัตว์จังหวัดออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย”

80234

17 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอค้อวัง ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัดยโสธรออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโค-กระบือในพื้นที่ ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร พร้อมเจาะเลือดเพื่อทดสอบวัณโรคและแท้งติดต่อ

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 17 มกราคม 2562)