"ปศุสัตว์ยโสธรตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่อินทรีย์วิถียโสธร"

81644

                 18 มกราคม 2562 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่อินทรีย์วิถียโสธร และกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านคำครตา ในพื้นที่หมู่ 3,9 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล เพื่อสร้างขวัญกำลังแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป.   

                                          

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 19 มกราคม 2562)