ปศุสัตว์ยโสธรปฏิบัติการรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

85100

     21 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ออกปฎิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ 9,13 ตำบลโนนเปือยและหมู่ 13 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนในสุนัข-แมว จำนวน 192 ตัว.

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 21 มกราคม 2562)