"ปศุสัตว์ยโสธรปฏิบัติงานหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่"

164579

                วันที่ 25 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว ออกปฏิบัติงานหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแมว 4 ตัว สุนัข 26 ตัว ทำหมันสุนัขเพศเมีย 5 ตัว แจกเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ และให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ณ บ้านโคกพระเจ้า ม.9 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 25 มกราคม 2562)