"ปศุสัตว์ยโสธรออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว)"

80192

                24 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ออกร่วมปฎิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว) ณ โรงเรียนบ้านสะเดา ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ให้บริการผ่าต้ดทำหมันสุนัขและแมว 28 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40 ตัว แจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ แนะนำเกษตร 120 ราย

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 25 มกราคม 2562)