“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมฟาร์มม้าและมอบสมุดประจำตัวม้า”

S 4079642

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และนายสถาพร จุลสัตย์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ตรวจเยี่ยมฟาร์มม้า พรวิทยาฟาร์ม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร เพื่อตรวจสุขภาพม้าเบื้องต้นและมอบสมุดประจำตัวม้า 11 ตัว โดยการเคลื่อนย้ายม้า ลา และล่อ ไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขออนุญาต การตรวจสอบและทำลายเชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราช อาณาจักร พ.ศ. 2546 ให้ม้า ลา และล่อ อายุ 1 ปีขึ้นไปที่จะเคลื่อนย้าย ต้องมีสมุดประจำตัวม้า หรือ Horse passport และมีผลทดสอบโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า เป็นลบไม่เกิน 1 ปี   นับจากวันที่เก็บเลือด โดยการทำรูปพรรณ และบันทึกประวัติม้าลงในสมุดประจำตัวม้าของกรมปศุสัตว์ เก็บตัวอย่างเลือดตรวจโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า หากพบม้าที่ติดเชื้อ กรมปศุสัตว์จะดำเนินการควบคุมโรคทันที

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 9 กันยายน 2563)