“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในตลาดนัดโค-กระบือ”

S 4358218

          9 ต.ค. 63 เวลา 07.30 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และนายสถาพร จุลสัตย์ ปศุสัตว์อำเภอ เมืองยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร และเจ้าหน้าที่ด้านกักกันสัตว์ยโสธร รณรงค์พ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อ ณ ตลาดนัดโค-กระบือ บ้านเชียงหวาง ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร เพื่อป้องกันโรคติดต่อในสัตว์ ที่อาจจะมีการระบาดมากขึ้นในช่วงปลายฤดูฝน เนื่องจากพื้นที่ตลาดนัดโค-กระบือ มีความเสี่ยงจากการที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า-ออก ทางปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จึงมีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพสัตว์ต่อไป

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 9 ตุลาคม 2563)