“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ปักหมุดหมู่บ้านปลอดโรคสัตว์ ยโสธร”

9FDCDC74 A0AF 4066 A146 2EAC6B5372C1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร นายปรีชา ชำกรม ปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ลงพื้นที่บ้านโนนยาง หมู่ที่ 10 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย เพื่อดำเนินโครงการปักหมุดหมู่บ้านปลอดโรคสัตว์ ยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับระบบการป้องกันโรคสัตว์ในหมู่บ้านอย่างครบวงจร ได้แก่การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ การตั้งคณะกรรมการฯ อาสาปศุสัตว์ และเครือข่ายปศุสัตว์ การขึ้นทะเบียนสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ระบาดสัตว์ รวมทั้งการปรับระบบการเลี้ยงและการป้องกันโรคสัตว์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ และเกษตรกรเจ้าของสัตว์ ในการป้องกันโรค ทำให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีความปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว์

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 2563)