"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ?พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

S 53371062
14 พฤศจิกายน 2563 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธี รวมทั้งได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 14 พฤศจิกายน 2563)