ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

20201224 5

24 ธันวาคม 2563 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ร่วมออกบริการกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านนาเรียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าฯยโสธร เป็นประธาน ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าฯ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมงานด้านปศุสัตว์ ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว โดยฉีดวัคซีน สุนัข แมว รวม 43 ตัว ทำหมันสุนัข แมว รวม 24 ตัว แยกเป็นสุนัขตัวเมีย 7 ตัว ตัวผู้ 4 ตัว แมวตัวเมีย 9 ตัว ตัวผู้ 4 ตัวและนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จากโครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้แก่ แหนมหมู ไส้กรอกหมู หมูแดดเดียว เนื้อแดดเดียวพร้อมสาธิตการหมักพืชอาหารสัตว์ด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น ได้แก่ ใบมันสำปะหลัง และการผลิตอาหาร TMR มานำเสนอ ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 24 ธันวาคม 2563)