“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่”

timeline 20201225 133231

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปศุสัตว์อำเภอค้อวัง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ร่วมออกบริการกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าฯยโสธร เป็นประธาน ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าฯ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมงานด้านปศุสัตว์ ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว โดยฉีดวัคซีน สุนัข แมว รวม 100 ตัว ทำหมันสุนัข แมว รวม 24 ตัว แยกเป็นสุนัขตัวเมีย 17 ตัว ตัวผู้ 2 ตัว แมวตัวเมีย 7 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว พร้อมสาธิตการหมักพืชอาหารสัตว์ด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น ได้แก่ ใบมันสำปะหลัง และการผลิตอาหาร TMR มานำเสนอ ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 25 ธันวาคม 2563)