“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร บูรณาการกับท้องถิ่น ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ติดเครื่องหมาย แยกสีปลอกคอ ลดการถูกสุนัขกัด”

S 54632454

3 ก.พ.64 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนางจันทรา ชัยชนะ ท้องถิ่นอำเภอ ไทยเจริญ นายณรงค์ อยู่สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ และนายวิฑูรย์ ละคร ปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ ลงพื้นที่ บ้านโนนบ้านใหม่ ม.8 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องโครงการปักหมุดหมู่บ้านปลอดโรคสัตว์ยโสธร เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงพร้อมติดเหรียญห้อยคอที่มีเครื่องหมาย QR code ให้แก่สุนัขในหมู่บ้านที่มีประมาณ 100 ตัว เพื่อเป็นข้อมูลประจำตัวสุนัข ซึ่งสามารถอ่านได้ด้วยโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนทุกรุ่น ข้อมูลใน QR code ประกอบด้วย ชื่อสุนัข เพศ อายุ วันที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชื่อเจ้าของสุนัข และที่อยู่ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าสุนัขเป็นของใคร และทราบประวัติการฉีดวัคซีน สำหรับสุนัขไม่มีเจ้าของจะจับโดยใช้อุปกรณ์ยิงยาสลบ นำมาฉีดวัคซีนและติดเครื่องหมาย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังผูกปลอกคอสุนัขแยกสีตามระดับนิสัยของสุนัข โดยปลอกคอสีแดงหมายถึงสุนัขดุ ปลอกคอสีเหลืองหมายถึงสุนัขดุปานกลาง ปลอกคอสีเขียวหมายถึงสุนัขเชื่อง โดยติดประกาศข้อความให้ประชาชนสังเกตสีปลอกคอสุนัขไว้ตามบ้านผู้ใหญ่บ้าน อสม ร้านค้า แหล่งชุมชน วัด โรงเรียน เพื่อให้ประชาชนระมัดระวังการเข้าใกล้สุนัขที่ดุร้าย ลดการถูกสุนัขกัด เป็นการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้าน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะติดตามประเมินผลทุกเดือน และเตรียมขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆต่อไป

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 3 กุมภาพันธ์ 2564)