“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.

และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอค้อวัง ร่วมออกบริการกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดท่าสะอาด บ้านแจนแลน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข จำนวน 54 ตัว แมว จำนวน 37 ตัว รวม 91 ตัว ทำหมันให้กับสุนัขเพศผู้ จำนวน 10 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 9 ตัว และแมวเพศผู้ จำนวน 1 ตัง เพศเมีย จำนวน 6 ตัว รวมทำหมัน จำนวน 26 ตัว และนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จากโครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ คือส้มหมู จากเกษตรกร ในพื้นที่ไปจำหน่ายในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 18 กุมภาพันธ์ 2564)