3

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรฐานด้านผสมเทียม ให้กับเจ้าหน้าที่ผสมเทียม จาก 10 หน่วย ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โดยการประชุมในครั้งนี้ นายณรงค์กรณ์ เกษมสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานในด้านผสมเทียมให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  (ภาพ - ข่าว เอกราช ทำเลดี 14 พ.ย. 60)