“ปศุสัตว์ยโสธรจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ”

SF 111

วันที่ 25 มกราคม 2565 น.สพ. ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดฝึกอบรมเกษตรกรฝึกอบรมโครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้ Smart Farmer เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรในพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเพื่อนเกษตรกรและผู้สนใจได้ โดยมีนายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร นายสุรชัย สีน้ำคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 25 มกราคม 2565)