"ปศุสัตว์ยโสธรบรูณาการร่วมตรวจสอบสต๊อกเนื้อสุกร"

325031

วันที่ 24 มค.65. น.สพ. ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรร่วมกับหน่วยงานปกครอง พาณิชย์จังหวัด ตำรวจภูธรเลิงนกทา กอ.รมน. นายอำเภอเลิงนกทา ด่านกักกันสัตว์ยโสธร และปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ได้ร่วมตรวจสอบการกักตุนเนื้อสุกรในห้องเย็นในเขตอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ แสงศรี เป็นประธานในการตรวจสอบครั้งนี้ ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ หากผู้ใดครอบครองเนื้อสุกร 5,000 กิโลกรัมขึ้นไปจะต้องแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผลการตรวจสอบในครั้งนี้ได้ตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวน 3 ราย พบว่าไม่มีผู้ใดกระทำความผิดตามประกาศดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้เข้าตรวจสอบสถานที่รวมรวบไข่สดซึ่งมีการจำหน่ายไข่สดประมาณ 120,000 ฟองต่อสัปดาห์ ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ในการนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจะได้ส่งเสริมการประกอบการดังกล่าวทั้งการจำหน่ายเนื้อสุกรและไข่สดให้ได้รับรองโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) และโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อไป

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 24 มกราคม 2565)