"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ดำเนินกิจกรรม 5ส"
****************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
1
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมดำเนินกิจกรรม 5ส โดยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงาน เพื่อให้สำนักงานน่าอยู่ มีความสะอาด มีความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและมีความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามหลักกิจกรรม 5ส กรมปศุสัตว์