"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ”
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
3
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายฐิตินันท์ วิเศษวงศา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับนายดำรงศักดิ์ หงส์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร และนายสุพศิน ยงย้อย รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอค้อวัง ร่วมจัดกิจกรรม“วันอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ควายไทย เพื่อเป็นการเชิดชูและให้ความสำคัญ กับควายไทยที่เคยอยู่คู่กับเกษตรกรไทย โดยมีกิจกรรมพิธีสู่ขวัญควาย พิธีบอกกล่าวพระแม่โพสพและพระแม่ธรณี ให้ความรู้เรื่องควายไทย/การดูแลสุขภาพ/การจัดการด้านอาหารสัตว์ สาธิตการจูงควาย สาธิตการไถนาโดยการใช้ควายไทย และบุฟเฟ่ต์อาหารควาย จัดขึ้น ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ด้านปศุสัตว์ ของนายทวี มุ่งงาม 69 หมู่ที่ 7 บ้านดวล ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร