"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566"
********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
********************

379071

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 06:30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย น.ส.ศิริรัตน์ ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานสัตวบาล และอาสาปศุสัตว์ในสังกัด ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ในพื้นที่ตำบลกู่จาน, ย่อ และลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จำนวน 5 หมู่บ้าน และมีเกษตรกรนำสัตว์มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ รวมจำนวน 358 ตัว ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการจัดการสุขภาพสัตว์ และการป้องกันโรคสัตว์ให้กับเกษตรกรด้วย

***************************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร"