"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ ออกปฏิบัติงาน ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2566"
***************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***************

480134
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางจิราภรณ์ ป้องสนาม ปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ ออกปฏิบัติงาน ติดตามผลการส่งนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ จำนวนโรงเรียน 5 แห่ง และศพด. 2 แห่ง จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 306 คน จากการออกติดตามการส่งนมโรงเรียนปรากฏว่าได้รับนมโรงเรียนครบทุกแห่ง

**********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร