“ปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ณ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย”
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

239643
วันที่ 10 ก.ค.66 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ประเสริฐ วงศ์นาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และนายชินกร ศรีเกษตร รักษาราชการปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชัยชนะ ผู้นำชุมชน ร่วมสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า และดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ 2535 ณ ศาลาประชาคมบ้านบึงแก ม.9 บ้านบูรพา ม.6 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย เนื่องจากพบสุนัขให้ผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า 1 ตัว และกัดชาวบ้านบึงแก ม.2 จำนวน1 ราย บ้านบึงแก ม.9 จำนวน 1 ราย สัตว์เลี้ยงของเจ้าของ ประกอบด้วยสุนัข 3 ตัว และโค 1 ตัวและดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวรอบจุดเกิดโรค ม.1,2,6,9 ตำบลบึงแก จำนวนสุนัข 151 ตัว และแมว 35 ตัว ส่วนหมู่บ้านอื่นๆในรัศมีเฝ้าระวังจะดำนินการในลำดับต่อไป
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าว #กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร