"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รับการตรวจประเมินภายในสําหรับการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีก"
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

41732
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
เวลา 09:00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยมีนางสาวจิรัฐติกาล ไชยวงษา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวณัฐชยา ศิริโสม เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้ารับการตรวจประเมินภายในสําหรับการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีก โดยมีนายสัตวแพทย์วิชัย กองโฮม และเจ้าหน้าที่จากส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เป็นผู้ตรวจประเมินและแนะนำแนวทางการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีก
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าว #กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จังหวัดยโสธร