"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รอบพื้นที่เกิดโรค"
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

337213
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายชินกร ศรีเกษตร รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัยพร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบพื้นที่เกิดโรค(Ring Vaccination) รวม 4 หมู่บ้านคือบ้านยางน้อย ม.3 บ้านยางเครือ ม.4 บ้านบูรพา ม.6 และบ้านชัยชนะ ม.7 ตำบลบึงแก เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีน 227 ตัว
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร