"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว"
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

S 48906284
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรมอบหมายให้นายอพิมล ตานุชนม์ ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามที่ได้รับเรื่องจากศูนย์ดำรงธรรม ที่ศาลาประชาคมบ้านโคกสำราญ ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ทั้งหมด 32 ตัว
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร