“จังหวัดยโสธร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย”
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

286831 0
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นายชัชวาล หินซุย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับนางสาวจิตรา ราชแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร และผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น มอบเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน) จำนวน 5,000 กิโลกรัม และอาหาร TMR จำนวน 1,500 กิโลกรัมในเขตพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร ดังนี้
1. บ้านกุดเป่ง ม.5 ตำบลเหล่าไฮ ให้แก่เกษตรกร 40 ราย โค-กระบือ 163 ตัว (จำนวน 2,800 กิโลกรัม)
2. บ้านกุดเป่ง ม.6 ตำบลเหล่าไฮ ให้แก่เกษตรกร 22 ราย โค-กระบือ 103 ตัว (จำนวน 2,200 กิโลกรัม)
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าวปศุสัตว์
#กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร