-----“จังหวัดยโสธร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย”-----
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

S 195870731
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ร่วมกับนายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น มอบเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน) จำนวน 5,000 กิโลกรัม และอาหาร TMR จำนวน 1,500 กิโลกรัมในเขตพื้นที่อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ดังนี้
1. บ้านโพธิ์ไทร ม.1 ตำบลโพธิ์ไทรให้แก่เกษตรกร 12 ราย โค 53 ตัว กระบือ 10 ตัว (จำนวน 1,000 กิโลกรัม) และเวชภัณฑ์ 10 ชุด
2. บ้านโพธิ์ไทร ม.2 ตำบลโพธิ์ไทรให้แก่เกษตรกร 49 ราย โค 152 ตัว กระบือ 32 ตัว (จำนวน 2,000 กิโลกรัม) และเวชภัณฑ์ 10 ชุด
3. บ้านโพธิ์ไทร ม.9 ตำบลโพธิ์ไทรให้แก่เกษตรกร 37 ราย โค 125 ตัว กระบือ 10 ตัว (จำนวน 2,000 กิโลกรัม) และเวชภัณฑ์ 10 ชุด

***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าวปศุสัตว์
#กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าวปศุสัตว์
#กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
#สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร