“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย”
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************
S 84164648 0
วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร และผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น มอบเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน) จำนวน 5,000 กิโลกรัม พร้อมวิตามินแร่ธาตุอาหารเสริม น้ำยาทำความสะอาด และน้ำยากำจัดแมลง และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงปศุสัตว์ การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในสัตว์เลี้ยง ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุกทกภัย ที่ได้รับผลกระทบด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ดังนี้
1. บ้านหนองปลา ม.10 ตำบลย่อ ให้แก่เกษตรกร 10 ราย โค-กระบือ 33 ตัว (จำนวน จำนวนหญ้าแห้ง 1,200 กิโลกรัม)
2. บ้านโคกป่าจิก ม.6 ตำบลย่อ ให้แก่เกษตรกร 35 ราย โค-กระบือ 161 ตัว (จำนวน 3,800 กิโลกรัม)
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว